Seven Card Stud

shutterstock_4557709

Sjustöts poker eller som man säger på engelska, seven card stud, är en pokertyp som var mycket populär förut, innan Texas Hold ‘Em kom in och tog scenen. Spelet börjar med att dela ut sju kort till alla spelare. Tre av dem ska vara mörka, dvs placerade nedåt så bara du vet vad som är där. De andra fyra ska vara ljusa, dvs så att alla ser vad du har på dem. När man delar ut korten så delas inte alla ut på en gång utan det är ett i taget. När det kommer till antal spelare så brukar det vara mellan två till åtta spelare. Idag så spelas detta spel mer i en “hemmamiljö” än i ett casino.

Sjutstöt ingår i en grupp av pokerspel som kallas stötpoker. Det härstammar också från femstötspoker och som namnet anger så fick alla spelarna fem kort. Insatserna i spelet är ofta visade som 10 och 20 vilket är likt Texas Hold ‘Ems lilla och stora blind anten, dvs insatsen ifrån alla spelare, kan då få vara så liten som en enhet.

När spelet börjar så placerar varje spelare en förbestämnd ante och därefter får alla tre kort där två är mörka och en är ljus. Detta öppna kort är även känt som dörrkortet. Spelaren med lägst öppet kort behöver göra något som kallas bring-in. Detta är då man gör en satsning på halva lilla beten. Därefter följer det en runda där spelare kan syna, lägga sig eller komplettera den lilla satsen. Därefter fortsätter spelet med att dela ut fjärde kortet och den som har högst öppna kort får välja mellan att satsa eller passa. Har spelaren ett öppet par får denne göra en stor insatsning. Detta fortsätter tills korten är färdiglagda och den med bästa hand vinner.